Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії
 
АНОНСИ ЗАХИСТІВ
 
ДФ 23.144.001
 
Захист дисертації Шульги Наталії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, за темою „Формування правової культури майбутніх магістрів медицини в процесі професійної підготовки“.
 
Науковий керівник - Пухальська Галина Анатоліївнакандидат педагогічних наук, доцент  Льотної академії Національного авіаційного університету.