Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії 
 
 
 
ДФ 23.144.004
 
14 січня 2021 року об 11:00 год. (за адресою – м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1а, зал засідань) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.004 Льотної академії Національного авіаційного університету з проведення разового захисту дисертації   Сєдаша Сергія Павловича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології (за видами), за темою „Метод підвищення ефективності формування навичок операторів динамічних складних об’єктів в системі управління повітряним рухом“.
Науковий керівник -  Павленко Максим Анатолійович, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем управління Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
 

Відеозапис засідання ради
Звукозапис засідання ради

 
ДФ 23.144.003
 
23 грудня 2021 року о 13:00 год. (за адресою – м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1а, зал засідань) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.003 Льотної академії Національного авіаційного університету з проведення разового захисту дисертації   Сагун Єлизавети Сергіївни   на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології (за видами), за темою „Метод та модель оптимізації планування завантаження повітряного судна“.
Науковий керівник -  Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету.
 

Відеозапис засідання ради
Звукозапис засідання ради

 
ДФ 23.144.002
 
23 грудня 2021 року о 15:00 год. (за адресою – м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1а, зал засідань) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.003 Льотної академії Національного авіаційного університету з проведення разового захисту дисертації    Гаєвського Сергія В`ячеславовича     на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології (за видами), за темою „Математичні моделі та методи продовження залишкового ресурсу радіоелектронної системи літака “.
Науковий керівник -  Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету.
 

Відеозапис засідання ради
Звукозапис засідання ради

 
 
 
ДФ 23.144.001
 
Захист дисертації Шульги Наталії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, за темою „Формування правової культури майбутніх магістрів медицини в процесі професійної підготовки“.
Науковий керівник -  Пухальська Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент Льотної академії Національного авіаційного університету.
 

Дата захисту 11.11.2021

Звукозапис засідання ради
Відеозапис засідання ради