Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету

17 грудня 2020 року

Льотна академія НАУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Список документів для претендента
Зразки документів для претендента

1. Декана факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху – 1 посада.
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь так вчене (почесне звання) відповідно до профілю факультету;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- наявність проєкту розвитку факультету.

2. Завідувача кафедри обслуговування повітряного руху – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь та вчене (почесне звання) відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- наявність проєкту розвитку кафедри.

3. Доцента кафедри обслуговування повітряного руху – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років у закладах вищої освіти III-IV рівнів акредитації.

4. Завідувача кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь доктора наук та вчене (почесне звання) відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- наявність проєкту розвитку кафедри.

5. Доцента кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника), та/або вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
- досвід застосування у власній педагогічній діяльності e-learning, мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій;
- досвід керівництва магістрами.

6. Завідувача кафедри іноземних мов – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь та/або вчене (почесне звання) відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- наявність проєкту розвитку кафедри.

7. Старшого викладача кафедри іноземних мов – 7 посад
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років;
- наявність наукових публікацій відповідно до напрямку роботи кафедри;
- методичні праці за профілем кафедри;
- досвід підготовки здобувачів вищої освіти за профілем роботи кафедри (не менше 3-х років);
- вільне володіння державною мовою;
- досвід викладання навчальних дисциплін кафедри на високому науково-методичному рівні

8. Завідувача кафедри туризму та авіаційних перевезень – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ст.35 завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь – кандидата наук або доктора наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти III-IV рівня акредитації – не менше п’яти років;
- наявність проекту розвитку кафедри.

9. Старшого викладача кафедри туризму та авіаційних перевезень – 4 посади
Вимоги до претендентів:
- Повна вища освіта;
- Стаж науково-педагогічної роботи або практичної діяльності за профілем кафедри не менше 3-х років;
- Відповідність спеціальності за дипломом про вищу освіту, наукової спеціальності або профілю кафедри, за якою присвоєне вчене звання закріпленим дисциплінам;
- Науковий ступінь кандидата наук або вчене звання доцента (при відсутності наукового ступеня – обов’язкова умова закінчення магістратури, аспірантури, докторантури чи стаж практичної роботи за профілем кафедри).

10. Завідувача кафедри фізичної та психофізіологічної підготовки – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ст.35 завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь – кандидата наук або доктора наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти III-IV рівня акредитації – не менше п’яти років;
- наявність проекту розвитку кафедри.

11. Доцента кафедри фізичної та психофізіологічної підготовки – 3 посади
Вимоги до претендентів:
- мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) за профілем кафедри або вчене звання доцента (доцента НАУ);
- мають за останні 5 років не менше 5 опублікованих навчально-методичних та наукових праць за профілем кафедри;
- викладають навчальні дисципліни кафедри на високому науково-методичному рівні;
- мають документ про підвищення професійної (за профілем кафедри) або педагогічної майстерності за останні п’ять років, стаж практичної роботи не менше 5 років за профілем кафедри, або значні визнані результати в спорті (майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу).

12. Старшого викладача кафедри фізичної та психофізіологічної підготовки – 3 посади
Вимоги до претендентів:
- мають вищу освіту за профілем кафедри або науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) за профілем кафедри або вчене звання доцента (доцента НАУ);
- мають за останні 5 років не менше 3 опублікованих навчально-методичних та наукових праць за профілем кафедри;
- викладають навчальні дисципліни кафедри на високому науково-методичному рівні;
- мають документ про підвищення професійної (за профілем кафедри) або педагогічної майстерності за останні п’ять років, стаж практичної роботи не менше 5 років за профілем кафедри, або значні визнані результати в спорті (майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу).

13. Професора кафедри авіаційного обладнання – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника), та/або вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
- досвід застосування у власній педагогічній діяльності е-learning, мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій;
- досвід керівництва магістрами та аспірантами.

14. Старшого викладача кафедри авіаційного обладнання – 3 посади
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах авіаційної галузі;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 3 років;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні.

15. Професора кафедри фізико-математичних дисциплін – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та досвід підготовки авіаційних фахівців – не менше п’яти років;
- навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)) за останні п’ять років;
- вільне володіння ПК.

16. Доцента кафедри фізико-математичних дисциплін – 4 посади
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника), які мають відповідати профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та досвід підготовки авіаційних фахівців – не менше п’яти років;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)) за останні п’ять років;
- вільне володіння ПК.

17. Старшого викладача кафедри авіаційної техніки – 6 посад
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах авіаційної галузі;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше трьох років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше трьох років;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні.

18. Старшого викладача кафедри безпеки польотів – 3 посади
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах авіаційної галузі;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3-х років;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін профілю кафедри на високому науково-методичному рівні.

19. Доцента кафедри пошуку, рятування, авіаційної безпекита спеціальної підготовки – 2 посади
Вимоги до претендентів:
- наявність наукового ступеня/вченого звання за профілем кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
- досвід підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю кафедри;
- наявність наукових публікацій відповідно до напряму роботи кафедри.

20. Старшого викладача кафедри пошуку, рятування, авіаційної безпеки та спеціальної підготовки – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- наявність ступеня магістр;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;
- досвід підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю кафедри;
- наявність наукових публікацій відповідно до напряму роботи кафедри.

21. Старшого викладача кафедри аеронавігації – 3 посади
Вимоги до претендентів:
- вільне володіння державною мовою;
- повна вища освіта за профілем кафедри;
- досвід на виробництві за професією пілота або штурмана повітряного судна;
- наявність науково-педагогічного стажу не менше 7 років;
- досвід викладання повітряної навігації для авіаційних спеціалістів не менше 5 років.

22. Доцента кафедри менеджменту та економіки – 1 посада
Вимоги до претендента:
- повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму;
- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;
- науковий ступінь доктора (кандидата) наук;
- вчене звання професора (доцента).

23. Старшого викладача кафедри менеджменту та економіки – 2 посади
Вимоги до претендентів:
- повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму;
- стаж наукової, науково-педагогічної роботи – не менше 2 років;
- науковий ступінь кандидата наук або вчене звання доцента (при відсутності наукового ступеня – обов’язкова умова закінчення магістратури, аспірантури чи докторантури).

24. Старшого викладача кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук – 2 посади
Вимоги до претендентів:
- повна вища освіта відповідно до напряму підготовки (магістр або спеціаліст);
- науковий ступінь кандидата наук та/або досвід викладацької, науково-дослідницької роботи не менш 3 років;
- вільне володіння державною мовою.

25. Доцента кафедри права, правового регулювання авіаційної діяльності – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років у закладах вищої освіти III-IV рівнів акредитації.