Закон України «Про вищу освіту» Стаття 48. Мова освітнього процесу в закладах
вищої освіти

1. Мовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є державна мова.

2. Застосування мов у закладах вищої освіти визначається законами України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту»

3. Заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або
всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів
англійською мовою, за умови що всі здобувачі освіти, які вивчають відповідні
дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного
чи більше студентів, заклад вищої освіти забезпечує переклад державною мовою.

Мова викладання освітніх програм в Льотній академії НАУ є українська.
Викладання освітньої програми «Льотна експлуатація повітряних суден» спеціальності
272 «Авіаційний транспорт» відбувається як українською, так і англійською мовами.